یکشنبه 24 شهریور 1392 اطلاعيه مهم آموزش

1.           امتحان ميان ترم به دانشجوياني تعلق مي گيرد كه درجلسه امتحاني ميان ترم حضور داشته باشند در غير اين صورت امتحان پايان ترم از 20 محاسبه مي شود .(در صورتيكه احتساب نمره ميان ترم به ضرر دانشجو باشد سيستم به صورت اتوماتيك نمره پايان ترم را از 20 محاسبه مي كند) .

2.         در صورتيكه نمرات ميان ترم تا 20/9/92 در قسمت مشاهده پاسخنامه اعلام نشده فقط تا تاريخ فوق به قسمت امتحانات مراجعه نماييد . امكان تجديد نظر بعد از تاريخ فوق امكان پذير نمي باشد

3.       تاريخ امتحانات ميان ترم با هماهنگي استاد درس در كلاس مشخص مي گردد ، از اساتيد محترم تقاضا مي شود جلسه يكي به آخر هر كلاس براي امتحان ميان ترم تخصيص گردد .دروسي كه تغيير كرده و استاد به آموزش اطلاع داده در همين سايت -منوي خدمات آموزشي -امتحان ميان ترم قابل مشاهده است .

4.       جهت كنترل منبع صحيح كتابهاي درسي به قسمت بالاي سايت پيام نور آباده -منوي خدمات آموزش -منابع درسي مراجعه نماييد

5.       وضعيت تستي يا تشريحي بودن امتحانات پايان ترم در منابع درسي قابل مشاهده است .

6.        جهت رويت پيش نياز دروس و كل دورس هر رشته تحصيلي به منوي بالاي همين سايت - منوي خدمات آموزشي -منابع درسي مراجعه كنيد .ضمنا پيش نياز صحيح هر ترم در اين سايت اعلام مي شود و دانشجو موظف است بر اساس آن دروس را انتخاب كند(سايت گلستان براي برخي از دروس پيش نياز را به درستي كنترل نمي كند و مسئوليت رعايت پيش نياز به عهده دانشجوست)

7.       جهت حضور در جلسات امتحاني پايان ترم گزارش 428 اخذ شده از سايت گلستان كه به تاييد امور مالي رسيده شده باشد و كارت دانشجويي الزامي است 0جهت اخذ گزارش 428 در زمان مشخص شده در سايت گلستان به سايت مراجعه كنيد )دانشجو مي بايست حتما تا 3 روز قبل از اخذ گزارش فيش بدهي خود را به بانك پرداخت كرده باشد. (

8.       اعتراض به نمرات تشريحي حداكثر 7 روز پس از اعلام نمره در سايت (قسمت مشاهده پاسخنامه)و فقط از طريق سايت گلستان ميسر مي باشد پس از آن نمرات قطعي شده و به هيچ عنوان امكان رسيدگي به اعتراضات ميسر نمي باشد .

9.          درس جمعيت و تنظيم خانواده حذف و به جاي آن درس دانش خانواده اضافه شده دانشجوياني كه قبلا درس تنظيم خانواده را گذرانده اند نياز به اخذ درس جديد ندارند . 

10.   دانشجو در هر ترم فقط مجاز به اخذ يك درس از گروه عمومي معارف مي باشد .

11.   گذراندن درس آشنايي با دفاع مقدس براي كليه دانشجويان اختياري است .

 
امتیاز دهی