1392/6/29 جمعه

نرم افزار سفير

دانشجويان گرامي مي توانند توسط اين سامانه از وضعيت تحصيلي خود مطلع شوند.


نحوه استفاده از اين سامانه:


روش اول


دانشجويان مي توانند با ارسال كدهايي كه در ذيل آمده است به شماره 3000497110 پيامكي دريافت نمايند كه شامل جواب درخواست مورد نظر مي باشد دقت نماييد كه بجاي علامت ? شماره دانشجويي درج شود.

 

رديف

شرح

كد

1

دريافت نمره آخرين نيمسال دانشجو

1#?

2

دريافت نمره كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو

1#?#!

3

دريافت نمره يك درس بر اساس نيمسال مورد نظر دانشجو

1#?#!#&

4

دريافت آخرين وضعيت مالي دانشجو (مبلغ بدهكاري و بستانكاري دانشجو)

2#?

5

دريافت صورت وضعيت كامل يك نيمسال بر اساس نيمسال مورد نياز دانشجو

2#?#!

6

دريافت مبلغ پرداختي بر اساس نيمسال مورد نظر دانشجو

21#?#!

7

دريافت برنامه امتحانات آخرين نيمسال دانشجو

3#?

8

دريافت برنامه امتحاني يك درس دانشجو در نيمسال مورد نظر وي

3#?#!#&

9

دريافت آخرين اطلاعات مربوط به امتحانات

3#

10

دروس حذف و اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

4#?#!

11

دروس حذف شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

41#?#!

12

دروس اضافه شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

42#?#!

13

دروس حذف اضطراري شده در يك نيمسال بر اساس نيمسال انتخابي دانشجو

43#?#!

14

دريافت اطلاعيه هاي عمومي

5#

15

دريافت اطلاعيه ها و اخبار مربوط به رشته دانشجو

51#

 

 

روش دوم

استفاده از برنامه سفير(دانلود از طريق سايت و نصب برروي گوشي موبايل و ورود با شماره دانشجويي)

براي دريافت نرم افزار سفير پيام نور اينجا كليك نماييد

 

دانشجويان گرامي دقت نمايند كه شماره همراهي كه از طريق آن به سامانه سفير پيام نور پيامك ارسال مي نمايند بايد در سيستم گلستان در بخش ثبت اطلاعات دانشجويي ثيت شده باشد .